W dniu 22 marca 2024 r na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Majdany Wielkie, inspektor z Oddziału Terenowego z Iławy skontrolował zespół pojazdów należących do przewoźnika ukraińskiego przewożący towary niebezpieczne. Podczas oględzin naczepy ciężarowej stwierdzono, że na pojeździe znajduje się 612 kartonów ze  środkami ochrony roślin umieszczonych na paletach w ilości 15066 kg. W trakcie oględzin ładowni pojazdu oraz sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku stwierdzono, że ładunek nie został w żaden sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem się. W związku z naruszeniem przepisów ADR tj. załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Kierującego ukarano mandatem karnym oraz zobowiązano do prawidłowego zabezpieczenia ładunku. Ponadto podczas kontroli stwierdzono również naruszenia z czasu pracy kierującego jak i ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. W obu przypadkach zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika.

Zaepół pojazdów kontrolowany przez ITD

Zaepół pojazdów kontrolowany przez ITD