• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

Dzień z życia inspektora transportu drogowego

Opublikowano: wtorek, 09, sierpień 2016

W dn. 05.08.2016 r. na PK Olsztyn, ul. Leonharda, droga kr nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał kontroli pojazdu marki VAN HOOL. Autobusem kierował obywatel Niemiec i wykonywał międzynarodowy transport drogowy osób, przewóz 25 osób z Mrągowa do Gdańska. Kierowca okazał do kontroli m. in. kartę kierowcy, zaświadczenia o działalności kierowcy oraz udostępnił tachograf w celu sczytania danych. Analiza zawartych na niej danych, po uwzględnieniu zdarzeń lub błędów w postaci: przerwa napięcia, wykazała, odstąpienie od przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw lub odpoczynków. Ponadto w toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego oraz wyjaśnienia kierowcy stwierdzono, że inny kierowca przedsiębiorstwa wykonującego kontrolowany przewóz prowadząc pojazd marki VAN HOOL manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy w dniu 16.07.2016 r. poprzez wyjęcie karty kierowcy z tachografu i prowadzenie pojazdu bez umieszczenia karty kierowcy w tachografie. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Również w dniu 05.08.2016 r. ten sam inspektor transportu drogowego dokonał kontroli zespołu pojazdów, którym przedsiębiorstwo z terenu Republiki Litewskiej wykonywało międzynarodowy transport drogowy rzeczy, w postaci 21984,5 kg szybko psujących się artykułów spożywczych. Kierowca okazał do kontroli m.in. kartę kierowcy z tachografu cyfrowego i udostępnił pojazd w celu sczytania danych z tachografu. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy, zapisów tachografu cyfrowego oraz kopii dokumentu wagowego kontrolowanego pojazdu, a także na podstawie wyjaśnień złożonych przez kierowcę stwierdzono, że w dniu kontroli doszło do manipulacji zapisem tachografu. Kierowca poprzez użycie magnesu przyłożonego do impulsatora tachografu w skrzyni biegów, sfałszował zapisy na karcie kierowcy oraz w tachografie. Celem manipulacji było ukrycie czasu pracy oraz prowadzenia pojazdu podczas operacji załadunku czego efektem miało być zarejestrowanie właściwego odpoczynku dziennego, a w konsekwencji również możliwość korzystnego rozliczenia wymiaru jazdy dziennej.

Czytaj więcej...

DAF z wyłącznikiem.

Opublikowano: piątek, 05, sierpień 2016

W dniu 2 sierpnia 2016r. w Olsztynie (ul. Leonharda) na dk. 16 zatrzymany został do kontroli pojazd marki Daf. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono samowolną ingerencję w instalację tachografu. W pojeździe zainstalowano niedozwolone urządzenie, które kierowca uruchamiał za pomocą przycisku ukrytego pod tablicą rozdzielczą pojazdu. Urządzenie, to umożliwiało kierowcy dokonywanie zmian w zapisach wykonujących się na karcie kierowcy oraz tachografie. Uruchomienie wyłącznika tachografu powodowało, że podczas jazdy tachograf pojazdu rejestrował odpoczynek. Kierowca korzystał z wyłącznika tachografu od miejsca załadunku w Łęgajnach do miejsca zatrzymania do kontroli w Olsztynie, za co został ukarany mandatem karnym w kwocie 2000 zł. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami wobec przedsiębiorcy zostaną wszczęte odpowiednie postępowania administracyjne.

Czytaj więcej...

Powołanie nowego Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Olsztynie

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2016

W dniu 01.08.2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, w uzgodnieniu z p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhur, powołał na stanowisko Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Ryszarda Płoskiego.

 

Czytaj więcej...