• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

Akcja "Pasażer"

Opublikowano: wtorek, 28, czerwiec 2016

W dniu 27.06.2016 roku w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów  na terenie województwa warmińsko–mazurskiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili działania kontrolne pod nazwą „PASAŻER”. Celem podjętych działań było sprawdzenie stanu technicznego i wyposażenia pojazdów wykonujących przewozy osób w ruchu krajowym i międzynarodowym w związku z rozpoczętymi wakacjami. Dodatkowo szczegółowej kontroli poddawano kierowców wykonujących przewozy pod kątem czasu jazdy i gwarantowanych odpoczynków, uprawnień do kierowania pojazdami. W wyniku podjętych działań kontrolnych inspektorzy skontrolowali 60 pojazdów do przewozu osób, zatrzymano 15 dowodów rejestracyjnych pojazdów, w 10 przypadkach zakazano dalszej jazdy, wszczęto jedno postępowanie administracyjne za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Dzięki przeprowadzonym działaniom kontrolnym wyeliminowano z ruchu a tym samym zażegnano prawdopodobnej katastrofie drogowej dwa pojazdy przewożące osoby w ramach przewozów okazjonalnych.  W pierwszym przypadku inspektorzy widząc ulatniający się dym z komór silnika zatrzymali pojazd na punkcie kontrolnym. Po zatrzymaniu pojazdu polecili opuścić pojazd wszystkim pasażerom. Kontrola pojazdu wykazała rozszczelnienie układu paliwowego pojazdu skutkujące niekontrolowanym wypływaniem paliwa w komorze silnika na układ wydechowy. Natychmiast na miejsce kontroli wezwano Straż Pożarną z uwagi na ogromne ryzyko zapłonu oraz z uwagi na zanieczyszczanie środowiska naturalnego paliwem samochodowym. W innym przypadku inspektorzy w trakcie kontroli stanu technicznego stwierdzili awarię układu hamulcowego pojazdu, która stwarzała realne ryzyko zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. W obu przypadkach pojazdy zabezpieczono na parkingu i zakazano dalszej jazdy.

 

Zasłabnięcie na ul. Leonharda w Olsztynie

Opublikowano: poniedziałek, 27, czerwiec 2016

W dniu 24.06.2016 r. patrol ITD zauważył przy ul. Leonharda w Olsztynie osobę, która zasłabła podczas panujących upałów. Nie tracąc chwili, inspektorzy podjęli działanie wzywając na miejsce kwalifikowaną pomoc medyczną. Na miejscu po kilku minutach pojawił się ratownik medyczny poruszający się na motocyklu. Z pomocą inspektorów dokonał pierwszych czynności badania stanu zdrowia i wezwał specjalistyczny zespół ratowników. Na miejscu pojawił się samochód pogotowia ratunkowego, który przejął pod swoją opiekę osobę wymagającą diagnostyki specjalistycznej w zakresie jej stanu zdrowia. Pacjent został pojazdem pogotowia przetransportowany na odział SOR.

Ciągnikiem rolniczym po S7

Opublikowano: czwartek, 23, czerwiec 2016

W dniu 22.06.2016 r. zespół kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego z oddziału terenowego w Elblągu pełniąc służbę na drodze krajowej nr S7 MOP Sople, zaobserwował ciągnik rolniczy z przyczepą poruszający się droga ekspresową. Zakaz poruszania się takiego typu pojazdów autostradami i drogami ekspresowymi, spowodował, że został on zatrzymany. W wyniku przeprowadzonej dalszej kontroli stwierdzono liczne usterki techniczne uniemożliwiające dalsze poruszanie się pojazdu, nawet po drogach dopuszczających ruch ciągników rolniczych. Zatrzymany został dowód rejestracyjny oraz wydano zakaz dalszej jazdy. Kierowca został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 750 zł. Należy podkreślić, iż poruszanie się ciągnikiem rolniczym po drodze ekspresowej stwarza duże zagrożenie dla innych uczestników ruch jadących ze znacznie większą prędkością.

Czytaj więcej: Ciągnikiem rolniczym po S7