• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

"Kolejny mały atleta"

Opublikowano: piątek, 16, sierpień 2019

 Celem działania Inspekcji Transportu Drogowego, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przeciwdziałaniem degradacji dróg publicznych, nie sprowadzają się wyłącznie do kontroli dużych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej wadze powyżej 3,5 tony. Inspektorzy prowadzą regularne działania wymierzone również w te pojazdy, których teoretyczna ładowność nie wskazuje, na potencjalne przeładowanie pojazdu, jednakże praktyka "podpowiada", że faktyczna sytuacja może być zgoła odmienna.

Potwierdzeniem powyższego były wyniki kontroli przeprowadzonej 14.08.2019 r., na drodze S7 podczas, których jeden z "rekordowych" pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, faktycznie ważył 6300 kg, czyli o prawie 3 tony więcej niż było to dopuszczalne. Nacisk osi napędowej wynosił 4100 kg, to jest o 600 kg więcej niż dopuszczalna masa całego pojazdu. Na kierowcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, natomiast pojazd unieruchomiono do czasu usunięcia przeładowania.

Czytaj więcej...

Tachograf z przeróbkami

Opublikowano: środa, 14, sierpień 2019

W dniu 13.08.2019 r., w Olsztynie przy ul. Leonharda droga kr. nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał zatrzymania do kontroli pojazdu należącego do polskiego przewoźnika, który wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz oględzin pojazdu stwierdzono, że zainstalowany w pojeździe tachograf został przerobiony, dlatego zgodnie z art. 26 ustawy o tachografach inspektor skierował pojazd do warsztatu legalizującego na tachografy. Po wykonaniu przez uprawnionego technika czynności sprawdzających instalację urządzenia rejestrującego, stwierdzono manipulację w tachografie poprzez zainstalowanie dodatkowych niefabrycznych elementów elektronicznych. Podobnie też został przerobiony czujnik ruchu pojazdu zainstalowany w skrzyni biegów pojazdu. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne GNSS lub urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, nieposiadające świadectwa homologacji typu lub tachograf lub wyżej wymieniony element składowy tachografu, który został podrobiony lub przerobiony i wszczęto wobec przewoźnika postępowanie administracyjne zagrożone karą. Dodatkowo przewoźnik zgodnie z art. 26 ustawy o tachografach zobowiązany był do pokrycia kosztów pracy uprawnionego technika legalizującego tachografy.

Czytaj więcej...

Działania nocne służb kontrolnych pod kryptonimem „szara strefa”

Opublikowano: poniedziałek, 12, sierpień 2019

Kolejne działania olsztyńskich służb związane z nieuczciwą konkurencją pod kryptonimem „szara strefa” w przewozie okazjonalnym osób. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji wykonującej okazjonalny przewóz osób na terenie Warmii i Mazur.

Do wspólnych kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariusze Policji KMP Olsztyn oraz Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 09 sierpnia 2019r. sprawdzeniu poddali wytypowany kilka pojazdów. Okazało się, że w dwóch przypadkach kierowcy osobówek oferowali przewóz osób, mimo że nie posiadali wymaganej dokumentacji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Użyte do realizacji usługi przewozowej pojazd nie spełniał wymaganego przepisami kryterium konstrukcyjnego. 

Z uwagi na wyniki kontroli będą prowadzone dalsze działania ukierunkowane na eliminowanie z rynku transportowego przewoźników świadczących usługi niezgodnie z przepisami prawa. 

Czytaj więcej...