• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

„WYSYP MAGNESÓW”

Opublikowano: poniedziałek, 22, maj 2017

W dniach 18 – 19.05 .2017 roku inspektorzy transportu drogowego podczas pełnienia działań kontrolnych na drogach Warmii i Mazur ujawnili 6 przypadków manipulowania czasem pracy kierowców. W czterech przypadkach stwierdzono używanie magnesu w celu fałszowania czasy pracy kierowców, w jednym przypadku stwierdzono przejazd bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy, w kolejnym przejazd na dwóch kartach kierowcy. Łączna suma kar jaka grozi za stwierdzone naruszenia wyniosła ponad 50 000 zł. Niestety w jednym przypadku po uwzględnieniu jazdy zapisanej na dwóch różnych kartach kierowcy stwierdzono, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy prowadził pojazd ponad 33 godziny czym realnie powodował zagrożenie w ruchu drogowym. We wszystkich przypadkach kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi a wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne.

Czytaj więcej...

Szkolenie funkcjonariuszy celno-skarbowych

Opublikowano: środa, 17, maj 2017

W dniu 16 maja 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili szkolenie funkcjonariuszy celno-skarbowych z zakresu przepisów normujących zasady wykonywania przewozów drogowych. Programem szkolenia objęto przepisy ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, regulacje związane z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów, a także  przewozem drogowym towarów niebezpiecznych.  Istotnym elementem przekazanej wiedzy pozostawały doświadczenia inspektorów wynikające z wieloletniej praktyki w realizacji czynności kontrolnych. Przeprowadzone zajęcia ugruntowały współpracę inspektoratu, z kolejną służbą z naszego regionu odpowiedzialną za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Festyn bezpieczeństwa

Opublikowano: poniedziałek, 15, maj 2017

W dniu 13 maja 2017 r., przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wzięli udział w festynie zorganizowanym na terenie Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie, poświęconego m.in. bezpieczeństwu ruchu drogowego. Inspektorzy transportu drogowego zaprezentowali specjalistyczny pojazd kontrolny oraz jego wyposażenie. Ponadto zainteresowanym osobom udzielano informacji dotyczących roli oraz zasad funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego.