• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00–15.00 pod numerem tel. 89 533 63 47
WITD Olsztyn by OST

Przewóz niezgodny z warunkami określonymi w CMR

Opublikowano: środa, 27, lipiec 2016

W dniu 26.07.2016 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie podczas pełnienia działań kontrolnych zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym zagraniczny przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy z Grecji do Polski. W trakcie kontroli dokumentów przewozowych ustalono, że kierowca powracał po rozładunku szybkopsujących się artykułów spożywczych w m. Nikielkowo. Zgodnie z wpisami w CMR przewożony ładunek winien być transportowany w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy odbierającej towar potwierdzono wykonanie przewozu w/w towaru zgodnie z okazanym listem przewozowym. Na żądanie kontrolujących kierowca okazał do kontroli kserokopie certyfikatu FNA na kontrolowany środek transportu  wydany 30.05.2010r.  Jednocześnie kontrolowany okazał dodatkową kserokopie  certyfikatu wydaną 16.02.2010 roku. Mając na uwadze okazane kopie dwóch różnych świadectw ATP na naczepę FNA (zakres temperatur do przewozu  od 0 do plus 12 stopni) inspektor stwierdził, że przewóz odbywał się niezgodnie z warunkami określonymi  w CMR. Zgodnie z przepisami kontrolowana naczepa umożliwiała przewóz artykułów szybkopsujących się jedynie do temperatury 0 stopni Celsjusza. W związku z powyższym inspektor dokonał oględzin naczepy w celu odnalezienia tabliczki ATP. W toku oględzin odnaleziono tabliczkę ATP , ale z oznaczeniem FRB i datą ważności  badań do 01.2008 roku. Innej tabliczki potwierdzającej przeprowadzenie badań nie odnaleziono. W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego artykułów szybkopsujących się bez wymaganego zezwolenia co skutkowało zabezpieczeniem kaucji w kwocie 8000 zł na poczet prowadzonego wobec przewoźnika zagranicznego postępowania administracyjnego.

 

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM - aktualizacja

Opublikowano: wtorek, 26, lipiec 2016

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM - Województwo Małopolskie.

Zakaz obowiązuje:

- w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego   z wyłączeniem autostrady A4,

- w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

- w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

- w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

- w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

- w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

Zakaz nie dotyczy przewozów towarów niebezpiecznych:

- towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak i przewozów konwojowanych przez te służby,

- paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

Zakaz dla pojazdów powyżej 12 ton nie ma zastosowania do przejazdów:

- autobusów,

- pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami,

- pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,

- pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,

- pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,

- pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

- pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

- pojazdów służb technicznych,

- pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013r. poz.839).

 

Czytaj więcej: Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM - aktualizacja

Zakazy poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne w okresie Światowych Dni Młodzieży

Opublikowano: piątek, 22, lipiec 2016

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego uprzejmie informuje o zakazach poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne wprowadzonych w okresie Światowych Dni Młodzieży na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

 

 Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz pojazdów powyżej 12 ton DMC na czas ŚDM

 - Województwo Małopolsce.

 Zakaz obowiązuje:

 - w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

 - w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

 - w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

 - w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

 - w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

 - w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

Czytaj więcej: Zakazy poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne w okresie Światowych Dni Młodzieży