GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym

DELEGATURA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA Zespół Olsztyn

Przyjmowanie interesantów

 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

w siedzibie: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B (piętro I, pokój nr 10)

Telefon kontaktowy: 795 434 669,   85 675 10 87  lub  22 220 40 66