INFORMACJA z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą pod adresem: ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn.

2)    Kontakt do Inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Olsztynie: Jacek Piotrowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019, poz. 58), w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także ewentualnego prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym wydania decyzji administracyjnej na zasadzie określonej w ustawie. 

4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż strony ewentualnego postępowania administracyjnego i ich pełnomocnikom.

5)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane państwu trzeciemu lub organizacjom międzynarodowym, na ich wniosek, w przypadku gdy są spełnione warunki przekazywania informacji określone w art. 18a-18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 125).

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu oraz prawnie określony okres archiwizacji.

7)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach RODO.

8)    Posiada Pani/Pan ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

9)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w art. 72 w zw. z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019, poz. 58). Odmowa podania danych podlega karze pieniężnej określonej w przepisach w/w ustawy.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

11)  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

12)  Informacja niniejsza jest udostępniona przez Administratora pod adresem www.witd.olsztyn.pl