Ogłoszenie o naborze na stanowisko: 

 

Inspektor do spraw: administracyjno-technicznych - stanowisko samodzielne  

 

Ogłoszenie nr 96581

 

 Wzór oświadczenia

 

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 Lista kandydatów niespełniających wymagań formalnych

 

Lista kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie informuję, że zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Po okresie 12 miesięcy członek korpusu służby cywilnej podlega  ocenie okresowej zgodnie z art. 37 powyższej ustawy i w przypadku otrzymania pozytywnej oceny podpisana zostaje umowa na czas nieokreślony.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 kwiecień 2022 05:51 WITD
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 kwiecień 2022 06:01 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 11:45 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 11:49 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 11:52 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 12:20 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 12:24 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 12:25 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 kwiecień 2022 12:25 WITD
Artykuł został zmieniony. środa, 27 kwiecień 2022 10:06 WITD