• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Informacja Ministra Infrastruktury dotycząca zawodowych kierowców

Opublikowano: środa, 18, marzec 2020

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

 Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Emulator AdBlue

Opublikowano: środa, 18, marzec 2020

W dniu 18.03.2020 roku, Inspektorzy Transportu Drogowego w Olsztynie Odział Terenowy w Ełku, zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy należący do polskiego przewoźnika. W trakcie kontroli stanu technicznego okazało się, iż w pojeździe zamontowane jest nielegalne urządzenie w postaci emulatora układu SCR (tj. układu odpowiedzialnego za oczyszczanie spalin), a sam układ jest niesprawny. Wobec pojazdu orzeczono zakaz dalszej jazdy a kierowcę ukarano mandatem karnym.

Czytaj więcej...

Niecodzienny transport

Opublikowano: piątek, 13, marzec 2020

Niecodzienny transport zaskoczył patrol inspekcji transportu drogowego. Podczas powrotu zespołu kontrolnego do siedziby WITD Olsztyn uwagę inspektorów przykuł pojazd osobowy, który połączony z przyczepą przewoził duże pojemniki do przewozu luzem. Mając wątpliwości co do skutecznego zabezpieczenia ładunku przez kierowcę zatrzymano pojazd do czynności kontrolnych. Zaskoczenia nie było. Okazało się, że cały ładunek zabezpieczony był tylko jednym pasem. Na szczęście kierujący posiadał w pojeździe dodatkowe pasy. Inspektorzy pouczyli kierującego o zasadach bezpiecznego wykonania przewozu i zakazali dalszego przemieszczania do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Czytaj więcej...