• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kolizja z udziałem pojazdu do przewozu osób BUS

Opublikowano: środa, 04, wrzesień 2019

 

W dniu 03.09.2019 roku inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn brali udział w ustalaniu przebiegu i okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu do przewozu osób. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na odcinku drogi pomiędzy Dobrym Miastem a Miłakowem. Inspektorzy przy udziale funkcjonariuszy Policji dokonali wstępnych oględzin stanu technicznego pojazdu, oraz stanu urządzenia rejestrującego czas jazdy i odpoczynki kierowcy. Niestety w toku oględzin tachografu w urządzeniu nie odnaleziono wykresówki, której zapisy pozwoliłby ustalić min. prędkość poruszania się pojazdu. Ustalenia inspektorów w powyższym zakresie zostały przekazane funkcjonariuszom Policji prowadzącym czynności powypadkowe.

Czytaj więcej...

Wyłącznik tachografu

Opublikowano: wtorek, 03, wrzesień 2019

W dniu 03.09.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego podczas prowadzonych działań kontrolnych zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej pojazd przewoźnika zagranicznego. Wnikliwa kontrola układu systemu tachografu cyfrowego oraz dokładna analiza zapisów cyfrowych zawartych w tachografie i na karcie kierowcy pozwoliła wykryć w pojeździe zainstalowany system manipulowania zapisami czasu jazdy kierowcy. Manipulowanie urządzeniem odbywało się z wykorzystaniem pilota. W związku z ustaleniami kontroli pojazd został doprowadzony do uprawnionego warsztatu legalizacyjnego w celu naprawy i ponownej legalizacji układu. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Akcja GIMBUS

Opublikowano: wtorek, 03, wrzesień 2019

W dniu 03.09.2019 roku z pierwszym dzwonkiem w szkołach inspektorzy z WITD Olsztyn rozpoczęli działania kontrolne pod kryptonimem GIMBUS. Celem działań jest zapewnienie uczniom szkół bezpiecznej drogi do szkoły, poprzez kontrole drogowe przewoźników wykonujących przewozy drogowe osób. Podczas prowadzonych działań inspektorzy szczególną uwagę zwracają na stan techniczny pojazdów. Kontroli poddawane są w szczególności układy odpowiadające za bezpieczeństwo podróżujących dzieci – układ hamulcowy, układ kierowniczy, stan ogumienia i oświetlenia pojazdu. Dodatkowo weryfikowane jest czy kierowcy posiadają wszystkie wymagane dokumenty oraz sprawdzany jest stan trzeźwości kierujących gimbusem.

Czytaj więcej...