Przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś o ponad 43%

Opublikowano: wtorek, 13, wrzesień 2016

W dniu 12.09.2016 r. na drodze wojewódzkiej nr 542 o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 8,0 t, został zatrzymany do kontroli przez inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, 2-osiowy samochód ciężarowy, którym w ramach przewozu na potrzeby własne przewożono elementy murowe silikatowe ułożone na 8 paletach.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanego pojazdu samochodowego dokonano jego ważenia.

W wyniku przeprowadzonego ważenia stwierdzono (po odjęciu możliwych błędów pomiarowych), że rzeczywisty nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu samochodowego wyniósł, 11,50 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną obowiązującą na drodze wojewódzkiej nr  542 o wartość 3,50 t, tj. o 43,75%. Ponadto ustalono rzeczywistą masę całkowitą pojazdu wynoszącą 19,30 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną 18,00 t, wskazaną w  rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia o 1,30 t, tj. o 7,22 %. Kierujący nie okazał do kontroli wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponad normatywnego.

W związku z powyższym wobec podmiotu wykonującego po drodze publicznej przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Kierowcy zakazano dalszej jazdy do czasu doprowadzenia pojazdu do normatywności.

Odsłony: 1522