• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Spotkanie w WITD Olsztyn

Opublikowano: wtorek, 17, maj 2016

W dniu 17 maja 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie miało miejsce spotkanie przedstawiciela środowiska międzynarodowych przewoźników drogowych regionu Warmii i Mazur z osobami reprezentującymi służby kontrolne. Spotkaniu przewodniczył Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Arkadiusz Brzozowski, a wzięli w nim udział Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Pan Aleksander Reisch, p.o. Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Arkadiusz Sylwestrzak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie podinsp. celny Andrzej Główczyński, przedstawiciel Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Anna Parafianowicz, Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Mariusz Romanik oraz Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD w Olsztynie Rafał Pudelski.

 

Pan Aleksander Reisch przedstawił zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia przewoźników drogowych dotyczące projektowanych przez UE zasad delegowania pracowników, płac minimalnych obowiązujących na terenie Niemiec oraz Francji, zmian legislacyjnych dotyczących umożliwienia korzystania z całej sieć dróg publicznych pojazdom o nacisku na oś 11,5 t., rozwiązania deficytu kierowców pojazdów ciężarowych, autobusów oraz zespołów pojazdów, a także problematyki zapewnienia funkcjonowania autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej po 1 stycznia 2017 r.

Podczas spotkania omówiono postulaty środowiska przewoźników drogowych dotyczące m.in. zintensyfikowania przeciwdziałania zagranicznej nieuczciwej konkurencji poprzez kontrolę zezwoleń zagranicznych. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że należy kontynuować prowadzenie zintensyfikowanych działań kontrolnych we wspomnianym obszarze celem eliminacji wykonywania przewozów przez zagraniczne pojazdy bez uprawnień wymaganych na terytorium RP.

Ponadto uzgodniono, że przed rozpoczęciem sezonu wzmożonych przewozów okazjonalnych związanych z intensyfikacją liczby organizowanych wycieczek szkolnych w m-cu czerwcu, właściwym będzie zorganizowanie spotkania z przewoźnikami autobusowymi celem przekazania informacji dotyczących zasad kontroli.

Spotkanie zakończono deklaracją wymiany informacji oraz współdziałania pomiędzy wszystkimi podmiotami w zakresie reagowania na bieżące problemy związane  z realizacją przewozów międzynarodowych przez obszar województwa warmińsko – mazurskiego.

Odsłony: 1628