• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Pomiar ważenia

Opublikowano: piątek, 15, kwiecień 2016

W dniu 15 kwietnia 2016r około godziny 11:00 inspektor transportu drogowego na punkcie kontrolnym w okolicach miejscowości Kudypy zatrzymał do kontroli samochód ciężarowy Iveco, którym przewożone były mrożone ryby(łosoś). Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, jak wynikało z wpisu w dowodzie rejestracyjnym, wynosiła 3500kg. Z uwagi na podejrzenie przekroczenia tego parametru pojazd zważono. Wynik pomiaru nacisku pierwszej osi wyniósł 2300kg, drugiej 4600kg. Ze względu na znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 500pln. Dodatkowo zakazano dalszej jazdy do momentu rozładowania nadmiaru towaru.

 

 W dniu 14 kwietnia 2016r. na drodze krajowej nr 51 km 100+400 inspektorzy transportu drogowego  z WITD Olsztyn zatrzymali  do kontroli 2 pojazdy , którymi wykonywano  przewóz drogowy rzeczy.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanych pojazdów, dokonano ich pomiarów oraz ważenia.

 Zgodnie z wykonanymi w obecności kontrolowanych  kierowców pomiarami stwierdzono, że pomierzona rzeczywista masa całkowita kontrolowanych  pojazdów wraz z ładunkiem wynosiła 45,5 t dla pierwszego pojazdu i 44 tony dla drugiego pojazdu. W związku z tym, że dopuszczalna masa całkowita kontrolowanych  pojazdów, mogła wynosić 32,0 t doszło do jej przekroczenia o 13,5 t. oraz 12 t.  (przekroczenia o ponad  40 %).

Ponadto suma nacisków podwójnej osi napędowej pojazdu w którym stwierdzono rzeczywista masę na poziomie 45,5 tony (oś 3 i 4) wynosiła 29,5 t. przy dopuszczalnych 19,0t , przekroczenie wyniosło więc 10,5 t. tj 55,26%. W drugim przypadku nacisk pierwszej i drugiej osi pojazdu silnikowego, wynosił 17,64 tony, trzeciej i czwartej osi pojazdu silnikowego, która była podwójną osią napędową pojazdu, wynosił 26,36 tony. Dopuszczalny nacisk dla podwójnej osi napędowej na drodze krajowej nr 51 w miejscu kontroli wynosi 19 ton. Przekroczenie wyniosło zatem 7,36 tony,

W toku dalszych czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili dodatkowo szereg naruszeń przepisów w zakresie wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji, nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, niesczytanie danych z pojazdu i karty kierowcy.

Odsłony: 1413