Działania kontrolne pod kryptonimem "DEMETR"

Opublikowano: czwartek, 19, wrzesień 2019

W dniach 17 i 19.09.2019 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przy udziale funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Olsztyna prowadzili działania kontrolne pod kryptonimem DEMETR. Działania były ukierunkowane na kontrolę legalności wykonywania przewozów drogowych odpadów w szczególności transgranicznego przemieszczania odpadów. Już w jednym z pierwszych zatrzymanych pojazdów stwierdzono nieprawidłowości. W zatrzymanym do kontroli pojeździe stwierdzono zainstalowanie emulatora AdBlue który negatywnie wpływał na poziom emisji spalin . Kierowca został ukarany mandatem karnym na kwotę 500 zł oraz zatrzymano dowód rejestracyjny. Na szczęście we wszystkich skontrolowanych pojazdach nie stwierdzono wykonywania przewozu odpadów niezgodnie z przepisami prawa.

Odsłony: 481