• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Działania nocne służb kontrolnych pod kryptonimem „szara strefa”

Opublikowano: poniedziałek, 12, sierpień 2019

Kolejne działania olsztyńskich służb związane z nieuczciwą konkurencją pod kryptonimem „szara strefa” w przewozie okazjonalnym osób. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji wykonującej okazjonalny przewóz osób na terenie Warmii i Mazur.

Do wspólnych kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariusze Policji KMP Olsztyn oraz Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 09 sierpnia 2019r. sprawdzeniu poddali wytypowany kilka pojazdów. Okazało się, że w dwóch przypadkach kierowcy osobówek oferowali przewóz osób, mimo że nie posiadali wymaganej dokumentacji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Użyte do realizacji usługi przewozowej pojazd nie spełniał wymaganego przepisami kryterium konstrukcyjnego. 

Z uwagi na wyniki kontroli będą prowadzone dalsze działania ukierunkowane na eliminowanie z rynku transportowego przewoźników świadczących usługi niezgodnie z przepisami prawa. 

Odsłony: 710