• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Nowe urządzenia do kontroli pojazdów

Opublikowano: piątek, 08, luty 2019

W związku z realizacją przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego Projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie został wyposażony w 4 zestawy kontrolne do weryfikacji prawidłowości funkcjonowania układów w pojeździe w tym systemu tachografów. W każdym z czterech zestawów znajdują się urządzenia do diagnostyki samochodowej, kontroli tachografu, kamery endoskopowe. Przekazany przez GITD sprzęt pozwoli inspektorom skuteczniej walczyć z fałszerstwami w systemie tachografów cyfrowych, oraz pozwoli eliminować z ruchu pojazdy naruszające wymagania w zakresie ochrony środowiska. Jest to pierwszy etap wzmacniania ITD poprzez wyposażenie w profesjonalny sprzęt kontrolny w ramach dbania o przestrzeganie przez podmioty wykonujące przewozy drogowe zasad uczciwej konkurencji. 

Odsłony: 1323