• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacja czasem pracy kierowcy

Opublikowano: piątek, 07, grudzień 2018

W dnu 05.12.2018 roku patrol inspektorów transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pełniąc zadania kontrolne na drogach Warmii i Mazur zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał przewóz drogowy rzeczy. Podczas kontroli drogowej pobrano do analizy zapisy z urządzenia rejestrującego czas jazdy kierowcy. Po dokładnym przeanalizowaniu danych cyfrowych zgromadzonych na karcie kierowcy i zapisanych w tachografie inspektor stwierdził, iż kontrolowany kierowca na chwile przed kontrolą ma zapisany odpoczynek w sytuacji gdy faktycznie prowadził pojazd. W związku z powyższym kontrolujący powziął uzasadnione podejrzenie, że kierowca pojazdu poruszał się zestawem pojazdów manipulując swoim czasem pracy. Przypuszczenia inspektora potwierdziła dodatkowo informacja przekazana od operatora monitoringu miejskiego zgodnie z którą pojazd przemieszczał się przez jedno z miejscowości a w tachografie dokonywano zapisu odpoczynku. Mając na uwadze powyższe okoliczności inspektorzy powiadomili najbliższą jednostkę policji w sprawie uzasadnionego podejrzenia fałszowania czasem jazdy kierowcy. Po przybyciu patrolu policji na miejsce kontroli kierowca wraz z pojazdem został przekazany do dalszych czynności. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

Odsłony: 687