• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Zjazd przedstawicieli przewoźników w Rynie

Opublikowano: środa, 25, kwiecień 2018

W dniu 21.04.2018 roku w Rynie na zaproszenie przewodniczącego Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Pana Aleksandra Reischa Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski wziął udział w zjeździe delegatów podczas którego omawiane były min. problemy w realizowaniu międzynarodowego transportu drogowego przez krajowych przewoźników drogowych. W spotkaniu obok delegatów uczestniczył Pan Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Pan Władysława Żero Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia. Podczas spotkania uhonorowano W-M WITD Pana Arkadiusza Brzozowskiego i trzech inspektorów transportu drogowego odznaką „Zasłużony dla Transportu ZMPD”. Spotkanie, w którym brali udział inspektorzy było doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat udziału służb kontrolnych w procesie budowania krajowego wysoko wyspecjalizowanego transportu międzynarodowego. 

 

Odsłony: 950