• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Gimbusy z zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi

Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018

W dniu 11.01.2018 roku inspektorzy transportu drogowego z Elbląga przeprowadzili działania kontrolne na ternie gminy Wilczęta, które ukierunkowane były na sprawdzenie autobusów przewożących dzieci do szkoły. Na miejscu inspektorzy skontrolowali trzy autobusy i we wszystkich przypadkach stwierdzono liczne rażące usterki w stanie technicznym wpływające na bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz porządek ruchu drogowego. Do najpoważniejszych należały: nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne luzy w układzie kierowniczym, wystające ostre krawędzie poza obrys pojazdu oraz skorodowana kratownica podwozia. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zatrzymano dowody rejestracyjne wszystkich pojazdów wydając bezwzględny zakazy dalszej jazdy. Ponadto inspektorzy ukarali kierowców mandatami karnymi za prowadzenie pojazdów niesprawnych technicznie.

 

Odsłony: 918