• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Bez ważnego zezwolenia…. ale z przerobionym impulsatorem tachografu.

Opublikowano: piątek, 25, sierpień 2017

W dniu 23 sierpnia 2017 roku, na drodze krajowej nr 65 w Ełku, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, zatrzymali pojazd członowy, którym turecki przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Kierowca do kontroli okazał wypełnione zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawniające na przejazd tranzytowy przez jej terytorium. Ponadto kierowca okazał również dokumenty przewozowe, z których wynikało, iż kierowca w okresie od 13.08.2017r. do 21.08.2017r. wykonywał przewóz towaru z Turcji na Litwę z uwzględnieniem tranzytu przez terytorium RP. Po sprawdzeniu ładunku i kontroli dokumentu przewozowego ustalono, iż przewożony jest ładunek pochodzi z Ełku, a przeznaczeniem towaru jest firma mając swoją siedzibę na terytorium Turcji. Tym samym kierowca w chwili zatrzymania wykonywał przewóz dwustronny z Polski do Turcji. Kierowca do kontroli nie okazał wypełnionego zezwolenia na przewóz dwustronny, w związku z czym wykazano, iż przewóz wykonywany jest bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia. Ponadto oględziny pojazdu wykazały, iż do instalacji urządzenia rejestrującego zamontowany jest czujnik ruchu typu, który powinien być odporny na działanie pola elektromagnetycznego. Po analizie danych zapisanych w pamięci urządzenia rejestrującego oraz sprawdzeniu impulsatora stwierdzono, iż czujnik ruchu został przerobiony w sposób umożliwiający nielegalne oddziaływanie na zapisy tachografu za pomocą pola elektromagnetycznego.

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pojazd został skierowany na wyznaczony parking strzeżony do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz opłacenia kaucji na poczet kary. W stosunku do przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące naruszeń polegających na wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia oraz wykonywaniu przewozu pojazdem, którego urządzenie rejestrujące nie zostało poddane wymaganemu badaniu.

 

Odsłony: 1245