• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Akcja Pasażer 16.09.2015 r.

Opublikowano: poniedziałek, 21, wrzesień 2015

W dniu 16 września 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, przeprowadzili na terenie województwa działania kontrolne pn. „Pasażer”, ukierunkowane na weryfikację realizacji przewozów pasażerskich na terenie Olsztyna, Elbląga, Iławy, Ełku, Giżycka oraz Lubawy. Kontroli poddano autobusy realizujące przewozy w ramach komunikacji miejskiej i międzymiastowej oraz taksówki. Szczególnej weryfikacji podlegały stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących oraz czas pracy kierowców.

 

W efekcie przeprowadzenia 143 kontroli zatrzymano 14 dowodów rejestracyjnych, wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie naruszeń określonych załącznikiem nr 3 do ustawy o transporcie drogowym oraz nałożono na kierujących 3 mandaty karne. Szczególnie pozytywnym jest fakt nie stwierdzenia kierujących pod wpływem alkoholu. Niepokojącym jest jednak, że ok. 10% pojazdów znajdowało się w niewłaściwym stanie technicznym wobec czego tego typu działania będą kontynuowane w przyszłości.

Odsłony: 1167