• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Trzy pojazdy z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej.

Opublikowano: piątek, 07, lipiec 2017

W dniu 06.07.2017 r. inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadzących działania kontrolne na drodze krajowej S7 przykuł uwagę nietypowy 7 osiowy zespół pojazdów. Po wstępnych oględzinach zespołu pojazdów kontrolujący stwierdził, że wykonywany transport drogowy dwóch kontenerów 20 stopowych załadowanych w porcie w Gdańsku jest realizowany 3 pojazdami. Pierwszym pojazdem był ciągnik samochodowy marki Scania, następnie do niego podłączono pierwszą naczepę, do której z kolei to podłączona była druga naczepa. Druga naczepa z pierwszą była połączona sztywnym zaczepem wchodzącym w ramę pierwszej i zabezpieczona sworzniem.

 

Z uwagi na jednoczesne podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów dokonano kontroli masy, stwierdzając że rzeczywista masa całkowita wynosi 57,7 t. i przekracza określonymi przepisami wartości o 17,7 t – przekroczenie o 44,25%. Powyższe przekroczenie stanowiło naruszenie dopuszczalnej wartości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) wobec czego, przejazd ww. zespołem pojazdów wymagał zezwolenia kat. V na przejazd pojazdem nienormatywnym. Natomiast, z uwagi że transport kontenerów wykonywany był ilością pojazdów większą niż określona w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, czyli 3 pojazdami na mocy art. art. 62 ust. 4b p.r.d. jego przejazd po drodze publicznej wymagał zezwolenia kategorii VII. Kierujący nie okazał żadnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Należy wskazać, że polskie prawodawstwo przewiduje, że zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z 2 pojazdów.

Za przekroczenie DMC zespołu pojazdów kierującego ukarano mandatem karnym, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne za ww. naruszenia, za które przewidywana kara pieniężna wynosi 15 tysięcy złotych.

 

Odsłony: 1463