• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017

W dniu 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie gościł Pan Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego, Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski oraz Pani Urszula Nowinowska Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora.

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów, zorganizowanym przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Pan Alvin Gajadhur przekazał informacje o celach i skutkach zadań realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przy przewozach osób oraz przeciwdziałania degradacji dróg publicznych. Następnie Główny Inspektor Transportu Drogowego spotkał się z pracownikami inspektoratu, wręczając wraz z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, awanse na wyższe stanowiska służbowe pięciu inspektorom transportu drogowego. Pan Alvin Gajadhur podziękował pracownikom inspektoratu oraz Delegatury Północno - Wschodniej GITD za dobre wyniki ich pracy, a następnie przedstawił plany oraz działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Główny Inspektorat Transportu Drogowego, mające na celu dalszy rozwój inspekcji oraz poprawę sytuacji jej pracowników.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski wysoko ocenił pracę inspektorów transportu drogowego oraz ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w przeciwdziałanie degradacji dróg publicznych, wynikającej z wykonywania przewozów drogowych z naruszeniem dopuszczalnych norm mas oraz nacisków na osie.

Odsłony: 1619