• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Gimbus na kiju…..

Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w miejscowości Dywity, inspektorzy transportu drogowego, reagując na obywatelskie zgłoszenie jednego z rodziców zaniepokojonych warunkami przewozu dzieci do placówek dydaktycznych, przeprowadzili kontrolę drogową autobusu wykonującego wspomniane przewozy drogowe. W toku kontroli ujawniono: niesprawne zawieszenie, niesprawne oświetlenie oraz niezgodność danych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie masy własnej pojazdu. Szczególną usterkę stanowiła korozja elementów konstrukcyjnych pojazdu, „zabezpieczona” za pomocą ………. kija. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu zakazując jego dalszego użytkowania. Informacja dotycząca zaistniałej sytuacji zostanie przekazana do właściwego organu samorządu terytorialnego celem jej dalszego wykorzystania przy planowaniu przewozów drogowych dzieci i młodzieży.

Odsłony: 1127