• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Kontrola autobusów, którymi dowożono dzieci do szkoły w Górowie Iławeckim

Opublikowano: czwartek, 15, wrzesień 2016

W dniu 14.09.2016 patrol z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddział w Elblągu udał się do Górowa Iławeckiego w celu kontroli autobusów, którymi dowożono dzieci do szkoły w ramach linii regularnych. Podczas czynności kontrolnych wykazano bardzo poważne nieprawidłowości w stanie technicznym takie jak: dziurawa podłoga autobusu wraz z nadmiernie skorodowaną ramą podwozia, wycieki płynów eksploatacyjnych, niezgodną ze stanem faktycznym liczbę siedzeń, skorodowany układ wydechowy, niesprawne światła stop oraz stłuczone lusterko. Konsekwencją tego było zatrzymanie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz wydanie zakazu dalszej jazdy. W ramach kontroli sprawdzono cztery autobusy z czego trzy nie nadawały się do dalszej jazdy. Ponadto jeden z kierowców autobusu nie posiadał aktualnych badań lekarskich i orzeczenia psychologicznego.  W związku z tak licznymi uchybieniami będą prowadzone kolejne kontrole.

 

 

Odsłony: 1472