• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Spotkanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, służb i instytucji kontrolnych z przedstawicielami zrzeszeń taksówkarskich

Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2019

W dniu 09.07.2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie z inicjatywy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie Pana dr. Alvina Gajadhura odbyło się spotkanie przedstawicieli służb i instytucji kontrolnych z przedstawicielami zrzeszeń taksówkarskich działających na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. W spotkaniu obok przedstawicieli Inspekcji uczestniczyli Z- ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Z- ca Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie. W trakcie spotkania poruszono tematykę wykonywania okazjonalnych przewozów osób samochodami osobowymi z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym. W trakcie spotkania ustalono formę prowadzenia wspólnych działań kontrolnych realizowanych przez służby kontrolne zmierzających do zlikwidowania nielegalnych przewozów drogowych osób pojazdami samochodowymi. 

Czytaj więcej...

Spotkanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z pracownikami

Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2019

W dniu 09.07.2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie z odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego w Olsztynie. W trakcie spotkania przekazano pracownikom informacje o prowadzonych działaniach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zmierzających do poprawy funkcjonowania działalności kontrolnej Inspekcji. Przedstawiono też  plany dotyczące poprawy warunków socjalnych pracy inspektorów i pracowników administracji. Na koniec spotkania Główny Inspektor pogratulował bardzo dobrych wyników działalności kontrolnej Inspektoratu i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 

Czytaj więcej...

Karciany poker kierowców z Białorusi

Opublikowano: czwartek, 04, lipiec 2019

W dniu 04.07.2019 roku patrol Inspekcji z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymał do kontroli dwa zestawy pojazdów należących do przewoźnika zagranicznego. Szczegółowa analiza zapisów cyfrowych zawartych na kartach kierowców i w tachografach cyfrowych wykazała nieprawidłowości w zakresie sposobu zapisu czasu jazdy i odpoczynków kierowców. W toku dalszych czynności ustalono, że obaj kierowcy podczas przejazdów manipulowali urządzeniem rejestrującym poprzez wykorzystywanie do zapisu swoich aktywności kart innych kierowców. W wyniku powyższego stwierdzono naruszenia przepisów związanych z użytkowaniem urządzeń rejestrujących czas jazdy kierowcy. Kierowców ukarano mandatami karnymi a wobec przedsiębiorcy wszczęte będzie postępowanie administracyjne. Warto zaznaczyć, że po dokonaniu pełnej analizy czasu jazdy kierowców w obu przypadkach stwierdzono liczne naruszenia jazdy dziennej, ciągłej i odpoczynku dziennego skutkujące zabezpieczeniem w maksymalnej wielkości przewidzianej ustawa kaucji na poczet przyszłej decyzji administracyjnej. 

Czytaj więcej...