• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Przewóz osób bez licencji

Opublikowano: poniedziałek, 02, wrzesień 2019

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych na terenie miasta Elbląga inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Oddziału w Elblągu wraz z funkcjonariuszami Policji KMP Elbląg w dniu 29 sierpnia 2019 r. poddali sprawdzeniu pojazdy przewożące osoby „TAXI”. W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzono również pojazd bez oznakowania dodatkowym światłem TAXI, okazało się, że kierowca zatrzymanego samochodu osobowego oferował przewóz osób, mimo że nie posiadał wymaganych dokumentów min. licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Ponadto pojazd nie spełniał odpowiednich warunków technicznych niezbędnych do przewozu osób. Z uwagi na stwierdzone naruszenia wobec kierowcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Dodatkowo przez funkcjonariuszy Policji zostanie skierowany wniosek do Sądu o ukaranie kierowcy w związku z przewożeniem dzieci bez wymaganego fotelika.

Spotkanie Rady Konsultacyjnej przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego

Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2019

W dniu 26.08.2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego odbyło się z inicjatywy Warmińsko -Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony społecznej w tym Przewodniczący Warmińsko -Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, przedstawiciele zrzeszeń taksówkarskich działających na terenie województwa, Z- ca Prezydenta Miasta Olsztyn oraz przedstawiciele służb kontrolnych, organów i instytucji państwowych odpowiedzialnych za nadzór i kontrole ruchu drogowego t. j. Straż Graniczna, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Podczas spotkania strona społeczna przedstawiła największe wyzwania i problemy rynku transportowego osób i rzeczy. Spotkanie było doskonałą platformą do wymiany poglądów i przedstawienia obowiązujących przepisów w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego zarówno co do aspektów organizacyjnych, jak i tematów związanych z bezpieczeństwem i legalnością wykonywanych przewozów drogowych.

 

Czytaj więcej...

„Oczyszczanie powietrza przez zanieczyszczenie”

Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2019

W dniu 21.08.2019 roku zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Oddziałów Elbląg i Iława prowadził działania kontrolne na drodze ekspresowej S7 MOP Sople. W wyniku przeprowadzonej kontroli  pojazdu przy użyciu specjalistycznego urządzenia diagnostycznego stwierdzono nieprawidłowości w systemie oczyszczania spalin SRC. Szczegółowa analiza wykazała zastosowanie niedozwolonego urządzenia fałszującego temperaturę w zbiorniku AdBlue (-18 stopni C) powodującego nieprawidłowe działanie całego układu oczyszczania spalin. Za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano mandatem karnym dodatkowo zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu oraz wydano zakaz dalszej jazdy.

Czytaj więcej...