• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Nielegalny transport z Litwy do Polski

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek (18.01.18) w Olsztynie przy ul. Leonharda, inspektor warmińsko – mazurskiej wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, przeprowadził kontrolę samochodu ciężarowego należącego do przedsiębiorstwa z terenu Ukrainy. Pojazd przewoził ładunek desek z Litwy do Polski. Podczas kontroli, inspektor na podstawie okazanych dokumentów stwierdził, że przewóz odbywa się bez zezwolenia wymaganego przy międzynarodowych przewozach drogowych. Przewoźnik nie był uprawniony do wjazdu i pozostawienia na terytorium RP wspominanego ładunku. Skutkiem powyższego było wszczęcie procedury związanej z nałożeniem kary pieniężnej na przedsiębiorcę. W związku z brakiem możliwości uiszczenia kaucji na poczet kary w wysokości 10 tys. złotych, pojazd skierowano na odpowiedni parking strzeżony. Wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie administracyjne.

Walka z żywiołem

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

W czwartek 18 stycznia 2018 r., inspektorzy warmińsko – mazurskiej inspekcji transportu drogowego, powracając do siedziby inspektoratu wraz z pracownikami Delegatury Północno – Wschodniej GITD, spostrzegli gęsty dym unoszący się nad jedną z posesji w miejscowości Podlejki. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce pożaru celem ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich dobytku. Po przybyciu na teren posesji inspektorzy stwierdzili, że płomienie obejmują miejsce składowania drewna i istnieje niebezpieczeństwo zajęcia ogniem domu mieszkalnego. W pierwszej kolejności powiadomiono Straż Pożarną, a następnie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków gaśniczych, inspektorzy powstrzymali rozprzestrzenianie się żywiołu na pobliski dom. Ponadto inspektorzy zabezpieczyli drogę dojazdu jednostce gaśniczej, która ugasiła ogień. Błyskawiczna reakcja inspektorów pozwoliła zatem na szybkie opanowanie żywiołu oraz zapobiegła bezpośredniemu zagrożeniu ludzkiemu życiu i zdrowiu. 

Tragiczny wypadek na drodze nr 51

Opublikowano: środa, 17, styczeń 2018

W środę, 17.01.2018 r. w godzinach porannych, na drodze krajowej nr 51 w okolicach miejscowości Dywity, miał miejsce tragiczny wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, w wyniku którego jeden z kierujących poniósł śmierć na miejscu. W związku z udziałem w wypadku samochodów ciężarowych, warmińsko - mazurscy, inspektorzy transportu drogowego, na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, dokonali pobrania danych z tachografów pojazdów celem przeprowadzenia analizy dotyczącej czasu pracy kierowców oraz prędkości z jaką poruszały się pojazdy. Ustalenia poczynione przez inspektorów zostaną przekazane Policji do wykorzystania przy ustalaniu przyczyn wypadku.  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego apeluje do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w trudnych zimowych warunkach. 

Czytaj więcej...