• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wyłącznik tachografu

Opublikowano: piątek, 07, wrzesień 2018

 W czwartek 06.09.2018 w Giżycku, inspektorzy z ełckiego oddziału Warmińsko – Mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego współdziałający z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili kontrolę pojazdu należącego do litewskiego przewoźnika. Analiza zapisów na okazanej tarczy tachografu wykazała, że kierowca w dniu kontroli po rozładunku w Mrągowie, ingerował w pracę tachografu, co skutkowało zapisem odpoczynku podczas faktycznej jazdy. Pojazd, z uwagi na rodzaj naruszenia, został skierowany do najbliższego punktu serwisowego tachografów celem przeprowadzenia szczegółowych oględzin. Przeprowadzone czynności jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia inspektorów. Wewnątrz tachografu zainstalowano niedozwolone urządzenie będące wyłącznikiem tachografu i sterowane polem magnetycznym. „Sprytne” urządzenie zostało zdemontowane oraz zabezpieczone jako dowód w sprawie.  Kierowca przed wyruszeniem w dalszą drogę zmuszony był do wniesienia kaucji na poczet kary administracyjnej w wys. 10 tys. zł oraz uiszczenia mandatu karnego w wysokości 2 tys. zł. Tachograf został naprawiony i ponownie zalegalizowany przez uprawniony podmiot, a kosztami tych czynności obciążono przewoźnika..

Czytaj więcej...

Akcja "Gimbus"

Opublikowano: czwartek, 06, wrzesień 2018

W dniu 05.09.2018 roku inspektorzy z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku wspólnie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przeprowadzili działania kontrolne pod kryptonimem GIMBUS.  W toku prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzono 6 kontroli pojazdów do przewozu dzieci do szkół. W trzech przypadkach stwierdzono przekroczono normy zadymienia. W związku z powyższym zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów i wydano zakaz dalszej jazdy. Wskazane działania były pierwszymi w tym roku szkolnym kontrolami w zakresie sprawdzenia prawidłowości przewozu dzieci do szkół. Mając na uwadze wyniki tych działań podejmowane będą kolejne działania kontrolne w tym zakresie.

 

 

Czytaj więcej...

Spotkanie w WITD Olsztyn

Opublikowano: poniedziałek, 27, sierpień 2018

W dniu 23.08.2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie odbyło się spotkanie pracowników Inspektoratu z Panem Łukaszem Bryłą Zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie oraz z Panem Andrzejem Najmanowiczem Zastępcą Dyrektora Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W pierwszej części spotkania Pan Arkadiusz Brzozowski Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przedstawił strukturę majątkową i osobową Inspektoratu oraz wyniki działalności kontrolnej za pierwsze półrocze 2018 roku. Przedstawiono szczegółowo specyfikę województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie głównych szlaków komunikacyjnych, działalność kontrolną urzędu w kontekście sąsiedztwa województwa z Obwodem Kaliningradzkim.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Łukasz Bryła dziękując pracownikom Inspektoratu za dotychczasowe wyniki pracy i zaangażowanie w budowę pozytywnego wizerunku społecznego Inspekcji. Udzielając odpowiedzi na pytania pracowników WITD Olsztyn przedstawił koncepcję funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego na tle uchwalonych i projektowanych zmian prawnych oraz działania Głównego Inspektora w zakresie pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na uposażenia pracowników Inspekcji. 

Czytaj więcej...