• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Jazda na "magnesie"

Opublikowano: czwartek, 26, wrzesień 2019

W dniu 25.09.2019 r. na drodze krajowej nr 63 (Miłki) inspektorzy transportu drogowego podczas kontroli zespołu pojazdów ciężarowych wykryli ingerencje w prace tachografu. Ingerencja polegała na użyciu magnesu na nadajniku impulsatora dzięki czemu zakłócono prawidłowe działanie urządzenia. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego – skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Dodatkowo wszczęto postępowanie administracyjne na osobę zarządzającą transportem i przewoźnika drogowego. Zawiadomiono Policję o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 306a KK.

Czytaj więcej...

Spotkanie z podmiotami reprezentującymi środowisko taksówkarskie na terenie Ełku, Pisza, Orzysza i Giżycka

Opublikowano: poniedziałek, 23, wrzesień 2019

W dniu 20.09.2019 roku w siedzibie terenowej w Ełku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Inspektoratu z podmiotami reprezentującymi środowisko taksówkarskie na terenie Ełku, Pisza, Orzysza i Giżycka. WITD Olsztyn reprezentował Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pan Ryszard Płoski. Tematem spotkania było realizowanie przez nieuprawnione osoby przewozów osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Mając na uwadze konieczność realizacji zadań Inspekcji szczegółowo omówiono zasady i prawne możliwości Inspekcji Transportu Drogowego odnośnie kontroli okazjonalnego przewozu osób pojazdami osobowymi. Spotkanie było dobrą płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska w/w sprawie, co zaowocowało zaproszeniem prze Z- cą W-M WITD  przedstawiciela branży taksówkarskiej do Rady Konsultacyjno Doradczej działającej w WITD Olsztyn

Działania kontrolne pod kryptonimem "DEMETR"

Opublikowano: czwartek, 19, wrzesień 2019

W dniach 17 i 19.09.2019 roku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przy udziale funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Olsztyna prowadzili działania kontrolne pod kryptonimem DEMETR. Działania były ukierunkowane na kontrolę legalności wykonywania przewozów drogowych odpadów w szczególności transgranicznego przemieszczania odpadów. Już w jednym z pierwszych zatrzymanych pojazdów stwierdzono nieprawidłowości. W zatrzymanym do kontroli pojeździe stwierdzono zainstalowanie emulatora AdBlue który negatywnie wpływał na poziom emisji spalin . Kierowca został ukarany mandatem karnym na kwotę 500 zł oraz zatrzymano dowód rejestracyjny. Na szczęście we wszystkich skontrolowanych pojazdach nie stwierdzono wykonywania przewozu odpadów niezgodnie z przepisami prawa.

Czytaj więcej...