• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Szkolenie "Dokumenty celne w transporcie międzynarodowym"

Opublikowano: wtorek, 08, grudzień 2015

W dniu 20.11.2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pracownicy Izby Celnej w Olsztynie przeprowadzili szkolenie dla inspektorów zatrudnionych w WITD Olsztyn oraz w WITD Białystok. W szkoleniu uczestniczyli inspektorzy z Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy. Tematem szkolenia były  dokumenty celne wykorzystywane w międzynarodowym przewozie  drogowym rzeczy. W trakcie spotkania szczegółowo omówiono zagadnienia związane z procedurą wywozu i tranzytu towarów wspólnotowych, stosowaniem zamknięć celnych w procedurze wywozu i tranzytu towarów wspólnotowych, oraz omówiono zagadnienia związane z CMR w kontekście procedur celnych.  Spotkanie przedstawicieli trzech służb kontrolnych było doskonałą płaszczyzną wymiany wzajemnych doświadczeń i wiedzy z zakresu kontroli dokumentów wymaganych wobec przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na obszarze Unii Europejskiej , a także poza granicami Unii.


Czytaj więcej...

"Znikający tusz"

Opublikowano: wtorek, 08, grudzień 2015

W dniu 05.11.2015 roku inspektor transportu drogowego z WITD Olsztyn zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej zespół pojazdów, którym przewoźnik zagraniczny wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. W trakcie kontroli dokumentów, inspektor zauważył na okazanym zezwoleniu zagranicznym próbę ponownego wykorzystania zezwolenia. Na druku znajdowały się odciśnięte wcześniej wpisane dane związane z wykorzystaniem zezwolenia . Dokładna analiza dokumentu potwierdziła przypuszczenia inspektora, że zezwolenie okazane do kontroli zostało wcześniej wykorzystane – wpisano dane przewoźnika i daty wjazdu „znikopisem”, który po zrealizowaniu przewozów wytarto . W związku z powyższym stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia. Pojazd do czasu uiszczenia kaucji został zabezpieczony na parkingu strzeżonym.

Czytaj więcej...

"Autobus karetka"

Opublikowano: wtorek, 27, październik 2015

W dniu 21 października 2015 r. inspektorzy transportu drogowego z Olsztyna zatrzymali do kontroli pojazd, którego oznakowanie zewnętrzne wskazywało na przejazd pojazdu sanitarnego . Po rozmowie z kierowcą, oraz po oględzinach pojazdu  ustalono, że kierowca wykonuje krajowy okazjonalny przewóz drogowy osób – przewóz dzieci (17 dzieci plus opiekun). W wyniku dalszych czynności kontrolnych ustalono, że przewoźnik wykonujący przewóz nie posiada zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób, pojazd nie ma zainstalowanego urządzenia rejestrującego – tachograf, kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem: odpowiedniej dla pojazdu kategorii prawa jazdy, oraz kursu na przewóz osób.

 

Image

Czytaj więcej...