• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Zebranie członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Opublikowano: piątek, 28, październik 2016

 W dniu 26.10.2016 roku Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski wziął udział w zebraniu regionalnym członków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. W spotkaniu obok Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na zaproszenie członków Zrzeszenia uczestniczyli Pan Jerzy Szmit wiceminister infrastruktury i budownictwa, Pan Jerzy Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pan Aleksander Reisch przewodniczący regionu Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pan Mirosław Niecewicz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie,  Pan Waldemar Królikowski Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Pan Wiktor Wójcik Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Podczas spotkania min. omówiono aktualną sytuację dotyczącą płacy minimalnej na terenie Niemiec, Francji, przedstawiono informacje dotyczące zasad wykonywania przewozów do Rosji. Część spotkania poświęcono omówieniu problemów regionu warmińsko – mazurskiego w zakresie infrastruktury drogowej, nowych kierunków przewozów w transporcie międzynarodowym. Na koniec odbyła się dyskusja dotycząca koncepcji zmian ustawy o transporcie drogowym.

Czytaj więcej...

Spotkanie laureatów konkursu „Inspektor Roku 2016” z wojewodą

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016

W dniu 14 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki spotkał się z laureatami konkursu „Inspektor Roku 2016”, mł. spec. Tomaszem Motylińskim oraz mł. kontr. Piotrem Sękowskim. Zwierzchnik administracji rządowej regionu, wyraził zadowolenie z osiągnięć inspektorów, zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz rozwój indywidualnych umiejętności oraz predyspozycji służących wszystkim mieszkańców naszego regionu.  Finał konkursu „Inspektor Roku 2016” został zorganizowany został przez WITD w Opolu we wrześniu br., jego głównym celem pozostawało wykazanie systematycznego podnoszenia wiedzy, zawodowych umiejętności oraz motywacji inspektorów w ich poszerzaniu. Wyniki tegorocznej edycji konkursu wskazują na wysoki poziom zawodowy inspektorów z WITD w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Ponownie kierowca z promilami

Opublikowano: piątek, 14, październik 2016

W dniu 14.10.2016 roku w Olsztynie na drodze krajowej nr 16 zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymał do kontroli zespół pojazdów. W trakcie prowadzenia rutynowych czynności kontrolnych inspektorzy wyczuli od kierowcy wyraźną woń alkoholu. Mając podejrzenie wobec kierowcy kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, inspektorzy podjęli decyzję o poddaniu kierującego badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie wykazało 0,39 mg/l alkoholu. Drugie badanie przeprowadzone po 15 minutach wykazało 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca rozpytany na w/w okoliczność przyznał, że spożywał poprzedniego dnia w godzinach wieczornych alkohol. Inspektorzy wezwali na punkt kontrolny patrol policji celem przekazania kierowcy do dalszego postępowania. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono liczne naruszenia czasu pracy kierowcy w związku z powyższym wszczęte zostanie postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa wykonujące przewóz a kierowca zostanie ukarany mandatem karnym.