• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wizyta niemieckich funkcjonariuszy

Opublikowano: poniedziałek, 02, maj 2016

W dniach 28 - 29 kwietnia 2016 r. w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabrück (Niemcy) odbyły się wspólne działania kontrolne funkcjonariuszy Policji z obu krajów. Do udziału w wymianie międzynarodowej zaproszono inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna. W pierwszym dniu wizyty podczas spotkania w Komendzie Wojewódzkiej Policji inspektorzy przedstawili prezentację w której omówili zadania Inspekcji, jej uprawnienia i bieżące kierunki działań. Szczególnym zainteresowaniem funkcjonariuszy niemieckich cieszyła się część prezentacji poświęcona manipulacjom w tachografach cyfrowych w zakresie czasu pracy kierowców. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania brali udział we wspólnych czynnościach kontrolnych na drodze realizowanych przez patrol ITD i Policji. W ramach części praktycznej inspektorzy szczegółowo omówili zasady prowadzenia kontroli, dokumentowania naruszeń.

Czytaj więcej...

Z magnesem na nadajniku

Opublikowano: wtorek, 26, kwiecień 2016

W dniu 21.04.2016 roku inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymał pojazd należący do przewoźnika zagranicznego. W toku prowadzonych czynności kontrolnych po analizie czasu pracy kierowcy stwierdzono, że część trasy realizowana była z użyciem magnesu przyłożonego na nadajniku. Kierowca przykładał magnes po dojeździe z Rumunii na rozładunek w Dobrym Mieście, manewrując na placu podczas rozładunku i w trakcie wyjazdu poza teren w/w magazynu. W konsekwencji kierowca odebrał jedynie niespełna 4 godziny i 30 minut odpoczynku dobowego. Podczas kontroli ustalono godziny w jakich kontrolowany zespół pojazdów poruszał się na terenie miejsca załadunku. Kierowca w toku dalszych czynności kontrolnych przyznał się do stosowania magnesu. W związku z powyższym inspektor zabezpieczył kaucję w wysokości przewidzianej przepisami ustawy, a na kierowcę nałożył mandat karny za użycie magnesu i skrócenie odpoczynku dziennego. Ponadto po zakończonej kontroli nakazano odebranie odpoczynku w wymiarze co najmniej 9 godzin.

Czytaj więcej...

ORLEN Warsaw Marathon 2016

Opublikowano: wtorek, 26, kwiecień 2016

W 24.04.2016 roku w Warszawie odbył się ORLEN Warsaw Marathon. W wydarzeniu tym uczestniczył Pan Daniel Łastowski inspektor transportu drogowego zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Olsztynie. Po morderczym biegu na dystansie 40 km funkcjonariusz ITD na co dzień wykonujący czynności kontrolne na drodze ukończył bieg  z czasem 3h 29m 54s. Przez całą trasę maratonu nasz kolega biegł z logiem Inspekcji reprezentując naszą formację w tej międzynarodowej imprezie sportowej. Serdeczne gratulacje za ukończenie maratonu dla naszego kolegi.