• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Obchody 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: wtorek, 03, październik 2017

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Minister - członek Rady Ministrów Elżbieta Witek, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, parlamentarzyści i znamienici goście wzięli udział w uroczystych obchodach 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Obchody odbyły się w piątek, 29 września br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uroczystą Galę poprzedziła msza święta w intencji ITD, którą odprawiono w Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Uroczystości 15-lecia działalności kontrolnej ITD rozpoczęła konferencja międzynarodowa „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym". Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Bogdan Oleksiak, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie Grzegorz Bukowski, Maren Gläser z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego z Niemiec oraz Frédéric Béchara reprezentujący organizację europejską Euro Contrôle Route, opowiedzieli m.in. o tym, jak istotną rolę zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej odgrywa Inspekcja Transportu Drogowego, a także o zachodzących zmianach w transporcie drogowym.

Podczas obchodów 15-lecia działalności kontrolnej ITD nie mogło zabraknąć najwyższych odznaczeń, w tym Medali za Długoletnią Służbę oraz odznaczeń honorowych „Zasłużony dla transportu RP", które wyróżnionym inspektorom i pracownikom ITD wręczyli Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Wśród odznaczonych osób odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla transportu RP" było 4 pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie: Pani Anna Żmijewska – Kuba, Pan Mariusz Romanik, Pan Grzegorz Bukowski oraz Pan Rafał Pudelski.

15-lecie Inspekcji Transportu Drogowego

Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2017

W dniu 25.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Wśród zaproszonych gości oprócz pracowników cywilnych i inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie uczestniczyli Komendanci i Szefowie Służb i Inspekcji: Szef Sztabu Wojskowego w Olsztynie, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Miejski Policji w Olsztynie, Komendant Miejski Policji w Elblągu, Komendant Powiatowy Policji w Piszu, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Prorektor ds. studenckich WSPOL w Szczytnie, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Olsztynie, Burmistrz Olecka, Naczelnik Delegatury Północno – Wschodniej GITD. Podczas spotkania podziękowania za 15 lat służby kontrolnej na ręce Pana Arkadiusza Brzozowskiego Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego złożyli Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Prezes Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Olsztynie. Obchody święta Inspekcji były też okazją do nadania awansów służbowych na kolejne stopnie inspektorskie dla 11 inspektorów transportu drogowego które wręczył Wojewoda i Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Końcowym punktem uroczystości było przedstawienie prezentacji podsumowującej 15 lat działań kontrolnych ITD na terenie województwa.

 

Czytaj więcej...

Manipulacje w instalacji tachografu

Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2017

W dniu 20.09.2017 r., w Olsztynie przy ul. Lubelskiej droga kr. nr 16, inspektor transportu drogowego dokonał zatrzymania do kontroli zestawu pojazdów ciężarowych. W toku analizy danych pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, oględzin pojazdu oraz przesłuchania kierowcy stwierdzono, że kierowca prowadząc pojazd manipulował zapisem tachografu na karcie kierowcy poprzez użycie wyłącznika tachografu. Na trasie przejazdu jaka miał pokonać pojazd stwierdzono brak zarejestrowanych przez tachograf kilkuset km przebytej przez drogi.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zainstalowany w pojeździe tachograf został przerobiony nadajnik impulsów zainstalowany w skrzyni biegów, został przerobiony, a w pojeździe podłączono dodatkowo urządzenie zdalnie sterowane, mające na celu imitowanie drugiego niezależnego sygnału prędkości. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne, a wobec kierowcy zostanie sporządzony wniosek do sądu o ukaranie.