• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Emulatory Ad Blue

Opublikowano: piątek, 07, czerwiec 2019

W dniu 06.06.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie prowadził czynności kontrolne na jednym z punktów kontrolnych . W trakcie prowadzonych działań inspektorzy wytypowali do kontroli dwa pojazdy z czego jeden należał do przewoźnika krajowego, drugi do przewoźnika zagranicznego. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdu wątpliwości inspektorów wzbudziło funkcjonowanie systemu Ad Blue w obu pojazdach. Już wstępna weryfikacja systemu wskazała na manipulowanie układem. Po dokładnym sprawdzeniu instalacji stwierdzono zainstalowanie w obu pojazdach emulatorów Ad Blue tj. urządzeń , których celem jest fałszowanie danych w komputerze pojazdu w zakresie oczyszczania spalin. Wobec powyższego kierowców ukarano mandatami karnymi i zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. 

Czytaj więcej...

Bez karty kierowcy

Opublikowano: środa, 05, czerwiec 2019

W dniu 03.06.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z WITD Olsztyn przeprowadził kontrole drogową zespołu pojazdów należących do przewoźnika zagranicznego. W wyniku analizy zapisów cyfrowych zawartych na kartach cyfrowych kierowców i w tachografie cyfrowym stwierdzono, że kierowcy manipulowali swoim czasem pracy. Aby ukryć swój faktyczny czas pracy, prowadzili pojazd bez umieszczonej w tachografie karty kierowcy na odległość ok. 1300 km. Jak później oświadczyli , zrobili tak żeby móc zrealizować zlecony przez pracodawcę przewóz i nie przekroczyć dopuszczalnych norm w celu uniknięcia kary podczas ewentualnej kontroli. W związku z powyższym kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2000 zł każdy, zaś wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5000 zł za każdego skontrolowanego kierowcę.

Mały, ale też „może”

Opublikowano: środa, 05, czerwiec 2019

Cele działania Inspekcji Transportu Drogowego, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przeciwdziałaniem degradacji dróg publicznych, nie sprowadzają się wyłącznie do kontroli dużych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej wadze powyżej 3,5 tony. Inspektorzy prowadzą regularne działania wymierzone również w te pojazdy, których teoretyczna ładowność nie wskazuje, na potencjalne przeładowanie pojazdu, jednakże praktyka „podpowiada”, że faktyczna sytuacja może być zgoła odmienna. 

Potwierdzeniem powyższego były wyniki kontroli przeprowadzonej 4.06.2019 r., na drodze S7 podczas, których jeden z „rekordowych” pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, faktycznie ważył 5900 kg, czyli o ponad 2 tony więcej niż było to dopuszczalne. Nacisk osi napędowej wynosił 3800 kg, to jest o 300 kg więcej niż dopuszczalna masa całego pojazdu. Niefortunny szofer, poinformowany o możliwości ponownego ważenia, świadomy swego położenia,  zrezygnował z powtórnych czynności.  Na kierowcę nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, natomiast pojazd unieruchomiono do czasu usunięcia przeładowania.