• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wspólne działania kontrolne

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W okresie 14.02.2019 – 19.02.2019 zespoły kontrolne inspektorów transportu drogowego z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku przeprowadzali wspólne działania kontrolne wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. W dniu 14.02.2019 podczas wspólnych działań inspektorzy zatrzymali do kontroli zespół pojazdów kierowany przez polskiego przewoźnika (przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz) Analiza danych z tachografu wykazała, że kierowca został zatrzymany do kontroli w trakcie używania magnesu na impulsatorze, przez co fałszował zapis czasu jazdy. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Z kolei w dniu 15.02.2019 i 19.02.2019 podczas dwóch kontroli zespołu pojazdów stwierdzono zainstalowanie emulatorów AdBlue oraz dodatkowo w jednym przypadku jazdę bez karty kierowcy. W wyniku poczynionych ustaleń kierujący pojazdami zostali ukarani mandatami karnymi, zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów a w przypadku jazdy bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy dodatkowo wszczęto wobec przewoźnika postępowanie administracyjne. 

Czytaj więcej...

Rozszczelnienie cysterny

Opublikowano: czwartek, 21, luty 2019

W dniu 19.02.2019 roku zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Oddziału Terenowego WITD Olsztyn w Ełku zatrzymał do kontroli pojazd przewoźnika polskiego, którym wykonywano przewóz 19000 l oleju napędowego z Łęgajn do Gołdapi.

W trakcie oceny stanu technicznego pojazdu i cysterny do przewozu paliw stwierdzono rozszczelnienie zbiornika i wyciek oleju. W związku ze stwierdzeniem zagrożenia środowiska inspektorzy wezwali na miejsce kontroli zespół ratownictwa chemicznego z PSP Gołdap. 

Po przyjeździe służb ratowniczo – gaśniczych pojazd przekazano do zabezpieczenia funkcjonariuszom PSP Gołdap. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu a za naruszenie przepisów w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Ryzykant

Opublikowano: wtorek, 19, luty 2019

W dniu 18.02.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którymi krajowy przewoźnik drogowy wykonywał przewóz drewna. W wyniku kontroli stanu technicznego pojazdu inspektor stwierdził nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, które realnie powodowały zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas oględzin ramy pojazdu na której załadowane było ponad 20 ton drewna stwierdzono całkowite pęknięcie konstrukcji, które realnie mogło skutkować przełamaniem pojazdu na pół a w konsekwencji wypadnięcie ładunku. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny. Wobec przewoźnika będzie prowadzone postępowanie administracyjne z tytułu stwierdzonego naruszenia. 

Czytaj więcej...