• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Złom wiozący złom

Opublikowano: czwartek, 22, grudzień 2016

W dniu 20.12.2016 zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego podczas prowadzenia działań kontrolnych zatrzymał do kontroli zespół pojazdów . Podczas kontroli stanu technicznego stwierdzono liczne usterki  w postaci: WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH – CAŁY POJAZD, NIEPEWNE MOCOWANIE SCHODKÓW DO KABINY KIEROWCY OBIE STRONY, NADMIERNIE ZUŻYTY BIEŻNIK NA OŚ 2, NIESPRAWNY UKŁAD HAMULCOWY, USZKODZONE I NIEKOMPLETNE OSŁONY PRZECIW-WJAZDOWE BOCZNE PO OBYDWU STRONACH, USZKODZONY SPRZĘG, ZAWIESZENIE OSI 2 I 3 POJAZDU, BRAKUJĄCE LUSTERKO PRAWA STRONA RAMPOWE, NIEPEŁNE OŚWIETLENIE POJAZDU – OBRYSÓWKI, ORAZ POZYCJA PRAWA.

W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i zakazano dalszej jazdy. Kierowcę pouczono o prowadzeniu pojazdu sprawnego technicznie.

Czytaj więcej...

Nowe VOLVO z nadajnikiem starego typu

Opublikowano: wtorek, 20, grudzień 2016

W dniu 14.12.2016 r. w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, droga kr. nr 16 inspektor transportu drogowego dokonał zatrzymania do kontroli pojazdu marki VOLVO z naczepą, którym kierował kierowca zagraniczny. Pojazdem tym przedsiębiorstwo z Turcji wykonywało międzynarodowy transport drogowy rzeczy, przewóz 12789 kg opon z Olsztyna do Turcji. W toku analizy danych pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego stwierdzono, że zainstalowany w pojeździe tachograf ostatnie badanie okresowe tachografu przechodził w dn. 04.11.2016 r., co potwierdzone było na tabliczce pomiarowej umieszczonej na lewym słupku kabiny kierowcy. W trakcie oględzin pojazdu oraz badania tachografu urządzeniem mierniczym stwierdzono, że z urządzeniem rejestrującym nowego typu z data produkcji 18.02.2013 r. zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe sparowano nadajnik starego typu KITAS 2 z datą produkcji marzec 2008 roku, co w przypadku nowych pojazdów zarejestrowanych po 01.10.2012 roku jest niedopuszczalne przepisami, ponieważ powinien zostać zainstalowany czujnik typu KITAS 2+ odporny na działanie pola magnetycznego.

 

Czytaj więcej...

Pijany kierowca „GIMBUSA”

Opublikowano: piątek, 02, grudzień 2016

 W dniu 01.12.2016 r. zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego z Oddziału terenowego w Ełku udał się do miejscowości Dąbrówka w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przewozów dzieci do szkół. Po przybyciu na miejsce kontroli inspektorzy zauważyli autobus, którym przewoźnik wykonywał przewóz dzieci do szkół. Po wysadzeniu przez kierowcę dzieci przystąpiono do kontroli kierowcy i pojazdu. W toku oceny stanu technicznego pojazdu stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych pojazdu, oraz nadmiernie zużyte ogumienia. Ustalenia skutkowały zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu i wydaniu zakazu dalszej jazdy. W toku dalszych czynności kontrolnych podejrzenia inspektorów wzbudziło zachowanie kierowcy. Wyczuwalna woń alkoholu skutkowała poddaniem kierowcy badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Po przeprowadzonym badaniu stwierdzono u kierowcy 0,38 mg/l w wydychanym powietrzu (0, 76 promila). W związku z powyższym inspektorzy wezwali na miejsce kontroli patrol policji w celu przekazania do dalszych czynności.