• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Do dwóch razy sztuka

Opublikowano: środa, 26, kwiecień 2017

W dniu 27 kwietnia 2017 r. inspektorzy transportu drogowego, na wniosek jednego z rodziców, przeprowadzili kontrolę autobusu, którym 53 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 miało udać się na wycieczkę do Teatru Muzycznego w Gdyni. Kontrola stanu technicznego wykazała nieszczelność układu hamulcowego co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz niedopuszczeniem pojazdu do dalszej jazdy. Przewoźnik zobowiązał się do podstawienia kolejnego autobusu, który rzeczywiście pojawił się na miejscu zbiórki dzieci. Kolejna kontrola wykazała…. nadmiernie zużyty bieżnik jednej z opon, stwarzający bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W konsekwencji inspektorzy zatrzymali kolejny dowód rejestracyjny pojazdu i również nie dopuścili go do ruchu. Trzeci autobus nie przyjechał….

Czytaj więcej...

Magiczne pedały hamulca i przyśpieszenia

Opublikowano: wtorek, 25, kwiecień 2017

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w Olsztynie, inspektor transportu drogowego ujawnił kolejny przypadek ingerencji w urządzenie rejestrujące, polegającej na zamontowaniu niedozwolonego urządzenia fałszującego zarejestrowane dane.

Kontrola dotyczyła zespołu pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał krajowy transport drogowy płyt wiórowych. Porównawcza analiza dokumentacji i zapisów tachografu naprowadziły kontrolującego na podejrzenie o potencjalnej możliwości ingerencji w urządzenie. Przeprowadzone oględziny pojazdu potwierdziły wstępne ustalenia inspektora wykazując, że niedozwolone urządzenie było sterowane poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji pedałów hamulca oraz przyśpieszenia. W związki z ujawnionym naruszeniem kierowca został ukarany mandatem karnym, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Kolejne niedozwolone urządzenie…

Opublikowano: wtorek, 25, kwiecień 2017

W dniu 22 kwietnia 2017 r., inspektorzy Wojewódzkiego inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadząc patrol dynamiczny na terenie miasta Olsztyn, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym litewski przedsiębiorca wykonywał międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy z Litwy do Wielkiej Brytanii. Szczegółowa analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji oraz zapisów tachografu, wzbudziła podejrzenie inspektorów o możliwości zainstalowania oraz użytkowania niedozwolonego urządzenia manipulującego zapisami tachografu. Dalsze czynności wykazały, że w pojeździe silnikowym rzeczywiście zamontowano wyłącznik tachografu, którego używał kierujący pojazdem. W związku z powyższym na kierującego nałożono mandat karny w wysokości 2000 zł, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł. Wspominany przypadek stanowi kolejną sytuację ujawnienia szczególnie rażącego naruszenia przepisów normujących sposób użytkowania tachografów, których występowanie wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej...