• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacja czasu pracy

Opublikowano: środa, 28, marzec 2018

W dniu 26.03.2018r. w Olsztynie na ul. Leonharda w ciągu drogi krajowej nr 16 inspektor transportu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki Iveco wraz z naczepą. W trakcie kontroli wykonano wydruk z tachografu z dnia bieżącego gdzie stwierdzono błędy dotyczące czujnika ruchu pojazdu, takie błędy stwierdzono również na odczytach z dni poprzedzających kontrolę W trakcie oględzin kabiny kierowcy znaleziono, po przejrzeniu wiązki tachografu, wpięcie dodatkowego urządzenia imitującego sygnał IMS, a po wymontowaniu i  rozcięciu nadajnika przy skrzyni biegów stwierdzono jego przeróbkę. Impulsator nie był zabezpieczony plombą. W/w ingerencja powodowała, iż urządzenie nie rejestrowało prawidłowych danych dotyczących prędkości, przejechanych kilometrów i rodzaju pracy. Zabezpieczono dowody w postaci dokumentacji fotograficznej, kopii dokumentów okazanych do kontroli, wydruków z tachografu i karty kierowcy, danych cyfrowych. Zabezpieczono za pokwitowaniem urządzenie emulujące oraz czujnik ruchu.  Kierowcę przesłuchano w charakterze świadka. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. 

Czytaj więcej...

Uroczyste pożegnanie Inspektorów

Opublikowano: wtorek, 06, marzec 2018

W dniu 28.02.2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w obecności pracowników Urzędu odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Mariusza Romanika głównego specjalisty transportu drogowego oraz Pana Krzysztofa Maruszewskiego młodszego specjalisty transportu drogowego. W czasie krótkiej uroczystości Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski podziękował inspektorom za ponad 10 lat pracy na rzecz rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego oraz poprawy funkcjonowania rynku transportowego w Polsce. Życzymy Wam samych sukcesów zawodowych w nowo podjętych wyzwaniach.

 

Czytaj więcej...

Porozumienie z Lasami Państwowymi

Opublikowano: środa, 07, marzec 2018

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Arkadiusz Brzozowski, oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Mariusz Orzechowski podpisali w dniu 05.03.2018 roku porozumienie w zakresie wzajemnej współpracy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego.

Na podstawie porozumienia inspektorzy transportu drogowego i leśnicy rozpoczną współpracę, której głównym celem jest prowadzenie wspólnych akcji kontrolnych, a także wymiana informacji odnośnie kontrolowanych pojazdów drogowych w zakresie legalności przewożonego drewna.

 

Czytaj więcej...