• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Magiczne pedały hamulca i przyśpieszenia

Opublikowano: wtorek, 25, kwiecień 2017

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w Olsztynie, inspektor transportu drogowego ujawnił kolejny przypadek ingerencji w urządzenie rejestrujące, polegającej na zamontowaniu niedozwolonego urządzenia fałszującego zarejestrowane dane.

Kontrola dotyczyła zespołu pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał krajowy transport drogowy płyt wiórowych. Porównawcza analiza dokumentacji i zapisów tachografu naprowadziły kontrolującego na podejrzenie o potencjalnej możliwości ingerencji w urządzenie. Przeprowadzone oględziny pojazdu potwierdziły wstępne ustalenia inspektora wykazując, że niedozwolone urządzenie było sterowane poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji pedałów hamulca oraz przyśpieszenia. W związki z ujawnionym naruszeniem kierowca został ukarany mandatem karnym, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Kolejne niedozwolone urządzenie…

Opublikowano: wtorek, 25, kwiecień 2017

W dniu 22 kwietnia 2017 r., inspektorzy Wojewódzkiego inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, prowadząc patrol dynamiczny na terenie miasta Olsztyn, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym litewski przedsiębiorca wykonywał międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy z Litwy do Wielkiej Brytanii. Szczegółowa analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji oraz zapisów tachografu, wzbudziła podejrzenie inspektorów o możliwości zainstalowania oraz użytkowania niedozwolonego urządzenia manipulującego zapisami tachografu. Dalsze czynności wykazały, że w pojeździe silnikowym rzeczywiście zamontowano wyłącznik tachografu, którego używał kierujący pojazdem. W związku z powyższym na kierującego nałożono mandat karny w wysokości 2000 zł, natomiast w stosunku do przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5000 zł. Wspominany przypadek stanowi kolejną sytuację ujawnienia szczególnie rażącego naruszenia przepisów normujących sposób użytkowania tachografów, których występowanie wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej...

Gimbus na kiju…..

Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w miejscowości Dywity, inspektorzy transportu drogowego, reagując na obywatelskie zgłoszenie jednego z rodziców zaniepokojonych warunkami przewozu dzieci do placówek dydaktycznych, przeprowadzili kontrolę drogową autobusu wykonującego wspomniane przewozy drogowe. W toku kontroli ujawniono: niesprawne zawieszenie, niesprawne oświetlenie oraz niezgodność danych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie masy własnej pojazdu. Szczególną usterkę stanowiła korozja elementów konstrukcyjnych pojazdu, „zabezpieczona” za pomocą ………. kija. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu zakazując jego dalszego użytkowania. Informacja dotycząca zaistniałej sytuacji zostanie przekazana do właściwego organu samorządu terytorialnego celem jej dalszego wykorzystania przy planowaniu przewozów drogowych dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...