• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Wigilia Służb Mundurowych 2019

Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2019

W dniu 17.12.2019 r. roku  przedstawiciele służb mundurowych z Warmii i Mazur oraz zaproszeni goście, spotkali się przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, by podziękować sobie za dotychczasową współpracę i życzyć wszystkiego co najlepsze z okazji świąt, a także na nadchodzący rok 2020.

Głównym organizatorem przedświątecznego spotkania była Służba Więzienna  w Olsztynie.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli inspektorzy transportu drogowego na czele z Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Panem Arkadiuszem Brzozowskim oraz funkcjonariusze i pracownicy m.in. Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej w Olsztynie, Lasów Państwowych.

 

Czytaj więcej...

Emulator Ad Blue

Opublikowano: wtorek, 10, grudzień 2019

W dniu 10.12.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oddział w Iławie prowadził czynności kontrolne na jednym z punktów kontrolnych. W trakcie prowadzonych działań inspektorzy wytypowali do kontroli 2 pojazdy należący  do przewoźników krajowych. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdów wątpliwości inspektorów wzbudziło funkcjonowanie systemu Ad Blue w obydwu  pojazdach. Już wstępna weryfikacja systemu wskazała na manipulowanie układem. Po dokładnym sprawdzeniu instalacji stwierdzono zainstalowanie w pojeździe emulator Ad Blue tj. urządzenia, którego celem jest fałszowanie danych w komputerze pojazdu w zakresie oczyszczania spalin. Wobec powyższego kierowców ukarano mandatami karnymi, zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów oraz zakazano dalszej jazdy. 

Czytaj więcej...

Przewóz osób bez licencji

Opublikowano: poniedziałek, 09, grudzień 2019

W dniu 07.12.2019 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji przeprowadzili działania nocne ukierunkowane na weryfikacje prawidłowości wykonywania okazjonalnych przewozów drogowych osób na terenie Olsztyna. Do weryfikacji wytypowano dwa pojazdy, co do których istniało podejrzenie wykonania przewozów niezgodnie z przepisami prawa. W pierwszej kontroli inspektorzy stwierdzili szereg nieprawidłowości w wykonywaniu przewozów osób pojazdem osobowym. Kierowca zatrzymany do kontroli nie posiadał żadnych badań lekarskich i psychologicznych, uprawnienia przedsiębiorcy do wykonywania przewozów. Mając na uwadze ustalenia kontroli wobec wykonującego przewóz i osoby zarządzającej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W drugim przypadku po zatrzymaniu pojazdu którym zakończono przewóz osób stwierdzono, że kierującym pojazdem jest obywatel ze wschodu. Mając na uwadze, że kierujący nie okazał żadnych dokumentów zezwalających na prace na terenie Polski kierowcę niezwłocznie po zatrzymaniu przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej celem dalszych czynności.  

Była to kolejna akcja przeprowadzona przy udziale kilku służb kontrolnych ujawniająca nieprawidłowości w przewozach osób. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i innych osób działania będą kontynuowane.