• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Spotkanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z pracownikami

Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2019

W dniu 09.07.2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie z odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego w Olsztynie. W trakcie spotkania przekazano pracownikom informacje o prowadzonych działaniach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zmierzających do poprawy funkcjonowania działalności kontrolnej Inspekcji. Przedstawiono też  plany dotyczące poprawy warunków socjalnych pracy inspektorów i pracowników administracji. Na koniec spotkania Główny Inspektor pogratulował bardzo dobrych wyników działalności kontrolnej Inspektoratu i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 

Czytaj więcej...

Karciany poker kierowców z Białorusi

Opublikowano: czwartek, 04, lipiec 2019

W dniu 04.07.2019 roku patrol Inspekcji z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie zatrzymał do kontroli dwa zestawy pojazdów należących do przewoźnika zagranicznego. Szczegółowa analiza zapisów cyfrowych zawartych na kartach kierowców i w tachografach cyfrowych wykazała nieprawidłowości w zakresie sposobu zapisu czasu jazdy i odpoczynków kierowców. W toku dalszych czynności ustalono, że obaj kierowcy podczas przejazdów manipulowali urządzeniem rejestrującym poprzez wykorzystywanie do zapisu swoich aktywności kart innych kierowców. W wyniku powyższego stwierdzono naruszenia przepisów związanych z użytkowaniem urządzeń rejestrujących czas jazdy kierowcy. Kierowców ukarano mandatami karnymi a wobec przedsiębiorcy wszczęte będzie postępowanie administracyjne. Warto zaznaczyć, że po dokonaniu pełnej analizy czasu jazdy kierowców w obu przypadkach stwierdzono liczne naruszenia jazdy dziennej, ciągłej i odpoczynku dziennego skutkujące zabezpieczeniem w maksymalnej wielkości przewidzianej ustawa kaucji na poczet przyszłej decyzji administracyjnej. 

Czytaj więcej...

Emulator Ad Blue

Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2019

W dniu 02.07.2019 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oddział w Iławie prowadził czynności kontrolne na jednym z punktów kontrolnych. W trakcie prowadzonych działań inspektorzy wytypowali do kontroli  pojazdy należący  do przewoźnika krajowego. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdu wątpliwości inspektorów wzbudziło funkcjonowanie systemu Ad Blue w pojeździe. Już wstępna weryfikacja systemu wskazała na manipulowanie układem. Po dokładnym sprawdzeniu instalacji stwierdzono zainstalowanie w pojeździe emulator Ad Blue tj. urządzenia, którego celem jest fałszowanie danych w komputerze pojazdu w zakresie oczyszczania spalin. Wobec powyższego kierowcę ukarano mandatem karnym, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy. 

Czytaj więcej...