Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2007 r.,  nr 114, poz. 778), WITD Olsztyn prowadzi przez upoważnionych pracowników kontrole organów udzielających licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne.