Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 pojazdów samochodowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę 2 pojazdów samochodowych do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, w dniu 14.06.2017 r. dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części I i II (załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) dotyczącego wyposażenia pojazdu w przednie światła przeciwmgielne. Zmiany dokonano na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp. Zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, ani wydłużenia terminu składania ofert.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA aktualizacja 14-06-2017 

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o otwarciu ofert z dnia 20-06-2017 r.

Informacja o wyborze oferty.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 29 październik 2019 11:03 WITD
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 październik 2019 11:04 WITD
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 październik 2019 11:14 WITD