Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa zgodnie z § 38 pkt.8  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie informuje, o nieodpłatnym przekazaniu  zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników mienia przekazanych nieodpłatnie:

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR 8/2022

Działając na podstawie art.5 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 

Przekazujący: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60

 

Przyjmujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Białostocka 2

 

                                   

LP.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

NUMER INWENTARZOWY

 

ILOŚĆ

 

WARTOŚĆ

1.

Biurko

/54/02

1 szt.

52,00 zł.

2.

Biurko

/53/02

1 szt.

52,00 zł.

3.

Kontener

/54A/02

1 szt.

25,78 zł.

 

W/w składniki majątku ruchomego przekazuje się nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.

 

Protokół sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR 9/2022

Działając na podstawie art.5 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przekazujący: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60

Przyjmujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16


 

LP.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

NUMER INWENTARZOWY

 

ILOŚĆ

 

WARTOŚĆ

1.

Szafa metalowa kl. B

/79/ST

1szt.

4.172,40 zł.

2.

Szafa metalowa MSZ-4

/88/02

1 szt.

1.952,00 zł.

 

Do każdej szafy – załączono dwa klucze.

 

W/w składniki majątku ruchomego przekazuje się nieodpłatnie i na czas nieoznaczony. 

Protokół sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR 10/2022

Działając na podstawie art.5 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przekazujący: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60

Przyjmujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 19c

                       

 

LP.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

NUMER INWENTARZOWY

 

ILOŚĆ

 

WARTOŚĆ

1.

Szafa aktowa wzmocniona

/385/04

1szt.

2.609,58 zł.

2.

Kontener

Poz.1367

1 szt.

0,00 zł.

3.

Szafka

163/03

1 szt.

486,78 zł.

4.

Szafa 2 D (czereśnia)

1039/14

1 szt.

888,00 zł.

5.

Szafa 2 D (czereśnia)

1040/14

1 szt.

888,00 zł.

 Do  szafy  – załączono dwa klucze.

W/w składniki majątku ruchomego przekazuje się nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.

Protokół sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Podpisane protokoły dołączono jako załączniki do niniejszego ogłoszenia (protokół zdawczo-odbiorczy nr. 08/2022; 09/2022, 10/2022).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół zdawczo-odbiorczy nr. 08-2022 pdf 89.91 KB WITD
protokół zdawczo-odbiorczy nr. 09-2022 pdf 91.80 KB WITD
protokół zdawczo-odbiorczy nr. 10-2022 pdf 102.75 KB WITD
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 grudzień 2022 09:14 WITD