Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa zgodnie z § 38 pkt.8  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie informuje, o nieodpłatnym przekazaniu  zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników mienia przekazanych nieodpłatnie zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (protokół zdawczo-odbiorczy nr. 05/2022; 06/2022, 07/2022).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół przekazania nr 5/2022; 6/2022, 7/2022 pdf 254.92 KB WITD
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 październik 2022 12:55 WITD
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 21 październik 2022 13:03 WITD