W dniu 04 lipca 2024 r., na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Sople, inspektorzy z Oddziału Terenowego w Elblągu skontrolowali pojazd wykonujący transport drogowy rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita, ustalona na podstawie wpisów w dowodzie rejestracyjnym wynosiła 3500 kg. W trakcie kontroli dokonano ważenia pojazdu. Wynik pomiaru ujawnił  znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Okazało się, że pojazd wraz z ładunkiem ważył 6100 kg , co daje przekroczenie dopuszczalnych parametrów aż o 2600 kg, tj. o niespełna 75 %. Kierowcę ukarano mandatem karym, a ponadto wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.

Kontrola drogowa ITD - ważenie pojazdu

Wynik z ważenia na wyświetlaczu wagi