W dniu 25.04.2024r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadzili kontrolę pojazdów wykonujących przewozy regularne osób na dworcu autobusowym w Olsztynie. Kontroli tego dnia poddane zostały cztery pojazdy wykonujące krajowy transport drogowy osób. Prowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym pojazdów oraz brakami w dokumentacji związanej z wykonywanymi przewozami. W trzech przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne pojazdów z orzeczeniem zakazu dalszej jazdy. Wszczęte zostaną postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców oraz osoby zarządzającej transportem w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli.

Kontrola autobusu przez ITD

Skorodowane podwozje autobusu