W dniu17 listopada 2023 roku w Suwałkach Warmińsko -Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Ryszard Płoski wziął udział w uroczystej odprawie służbowej z okazji Okręgowych  Obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowanych  przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie i Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. Odprawa była okazją do posumowania dotychczasowej współpracy , oraz wręczenia odznaczeń państwowych. Zarządzeniem nr 13 /O/2023 Ministra Sprawiedliwości Pan Ryszard Płoski został odznaczony Srebrną Odznaką za Zasługi dla Więziennictwa.

Okręge Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Okręge Obchody Narodowego Święta Niepodległości